24 Ağustos 2014 Pazar

LİDERLİK ve DUYGUSAL ZEKÂ

Sevgili Dostlarım merhabalar,

Bireysel ve kurumsal yaptığımız liderlik geliştirme çalışmalarımız sırasında en çok aldığımız sorular;
Liderlik doğuştan mıdır? Sonradan olunur mu?  Bir kişiyi Lider yapan özellikler nelerdir? oluyor.
Liderliğin birden fazla boyutu var ve ilerleyen yazılarda bunlardan da konuşalım istiyorum. Bugün sadece Liderliğin önemli konularından birini ele alacağız.

İlk olarak bilinmesi gereken nokta, gerçek liderliğin bir seçim olup, masadan kaynaklanan bir güç, makam, rütbe veya unvan olmadığıdır.

Yaptığımız liderlik geliştirme programları tecrübelerimiz gösteriyor ki sadece eğitimlerden oluşan bir programın ötesinde eğitimler öncesi ve sonrası işe dönük özel uygulamalar ve liderlik koçluklarıyla birleştirilerek düzenlenen programlarla liderlik öğrenilebiliyor ve geliştirilebiliyor.

Elbette doğuştan gelen özellikler de bazı liderlik tiplerini oluşturuyor. Örneğin karizma. Buna doğuştan sahip olanlar, liderlik çeşitlerinden biri olan Karizmatik Liderlikte diğerlerinin önüne geçebiliyorlar.
Etkin liderler üzerine yapılan bir çok araştırmalarda kilit bir benzerliğin göze çarptığını bize gösteriyor; duygusal zeka. Nedir bu duygusal zeka?
Duygusal zeka veya İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümü olarak tanımlamaktadır.
Uzun süredir iş dünyasında ve ilişkilerde çalışırken kullandığımız bir kavram olan duygusal zeka ‘yı  aynı isimli kitabı yazan Dr. Daniel Goleman şu şekilde açıklıyor.
Duygusal zekâ, kişinin hem kendisinin hem de onları izleyenlerin performansını arttıran ve 5 beceriden oluşan bir grup.  
Duygusal zekâ becerileri şunlar;
1-      Öz-Bilinç: Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, güdülerini ve diğerleri üzerindeki etkilerini bilmek.
Ne sağlar? Öz-güven, gerçekçi bir öz-değerlendirme, kendini önemsemeyici mizah duygusu.
Özbilinci yüksek insanlar duygularının kendilerini, başkalarını ve onların iş performanslarını nasıl etkilediğini fark eder. Nereye niçin gidileceğini görebilir, zayıf veya gölge yanlarını bilir ve bunları konuşmaktan sıkıntı duymazlar. Öz bilinci düşük kişilerse kendilerini geliştirmeleriyle ilgili mesajları bir tehdit ya da başarısızlık işareti olarak algılayabilir.
2-      Kendini ayarlama: Zararlı dürtülerini ve ruh hallerini kontrol edip yönlendirmek.
Ne sağlar? Güvenilirlik ve dürüstlük
Biyolojik dürtülerimiz duygularımıza yön verir. Çok önemli bir müşteriye berbat bir sunum yapan ekibin üst düzey yöneticisini düşünün. Sonrasında masaya yumruğunu vurup ekibi azarladığını ve kapıyı çekip dışarı çıktığını düşünün
İşte kendini ayarlama burada ortaya çıkıyor, kendini ayarlama yeteneği gelişmiş ise sakin kalacak, kullandığı kelimeleri yargılayıcı değil öğretici seçecek, sorunun temelinin ne olduğunu anlamaya çalışacak ve kendisinin bundaki katkısını sorgulayacaktır.
Aynı zamanda yönetimde öfkeli ruh hallerin az olması kuruluş genelinde de az olması anlamına gelecektir. Duygularına hâkim olan insanların değişime de daha hızlı ayak uydurduğunu da görmekteyiz.
3-      Motivasyon: Başarılı olma güdüsüyle hareket etmek.
Ne sağlar? Güçlü başarı dürtüsü, zorluklar ve başarısızlık karşısında bile iyimserlik, kuruşa bağlılık
Başarılı olmaya duydukları arzu Liderler de üst seviyededir. Liderler yaratıcı zorluklardan geçmeyi bir meydan okuma ve öğrenme süreci olarak ele alabilirler, öğrenmekten hoşlanırlar, daha iyi olmak için yüksek bir enerjiye sahiptirler ve işler kötüye doğru gitse bile iyimserdirler.
4-      Empati: Başka insanların duygusal yapısını anlama yeteneği, insanların duygusal tepkilerine göre davranma becerisi.
Ne sağlar? Yetenekli kişileri geliştirmede ve elde tutmada uzmanlık, kültürel farklılıklarda duyarlılık, müşterilere ve alıcılara hizmet
Ekiplerin çok daha fazla kullanıldığı, küreselleşmenin hızlı temposu ve yetenekleri elde tutma ihtiyacı empatinin önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Empatik olmak sanılanın aksine duygusal bakıp sempatik olmak değil onun çok ötesinde bir kavramdır. Empatik Liderler yol arkadaşlarını geliştirmek için ustalıklı yaklaşımlarla birlikte bilgi birikimlerini etkin bir şekilde kullanırlar.
5-      Sosyal Beceriler: Diğerlerini yönlendirmek için dost hane ilişkiler kurmak
Ne sağlar? Değişime öncülük etmede etkinlik, inandırıcılık, ekip kurma ve yönetmede uzmanlık
Burada kastedilen dostluk daha çok belli bir amacı gözeten dostluktur. Bu dostluk yeni bir ürün konusunda coşku uyandırmak veya pazarlama stratejisi üzerinde görüş birliği sağlamak olabilir.
Bu yönü gelişmiş Liderler ekiplerini daha iyi yönetebilir ve insanları ikna etme de ustadır.

Hepimiz belli seviyede duygusal zekâ becerileriyle doğuyoruz. Görüldüğü üzere bu becerilerimizi geliştirebilmek için belli bir kararlılık gerekiyor.
Meslektaşlarınızdan, akıl hocalarınızdan ve koçlarınızdan gelen geribildirimle sebat ve azimle ilerlemek gerekiyor.
Lider olma sürecinizin başarılı ve keyifli geçmesini diliyorum.

Görüşmek üzere,

Meral DAL, Kurucu, Yönetici ve Liderlik Koçu, Eğitmen
Gelişim Gezginleri Grup11 Ağustos 2014 Pazartesi

                                                                  ÇALIŞANLARIN YAŞADIKLARI SORUNLAR

Avita Çalışan Destek Hizmeti tarafından yaptırılan bir araştırmanın sonuçları yeni açıklandı. 
Konusu; çalışan kişiler en çok ne tür sorunlar yaşıyorlar? Bunlardan nasıl etkileniyorlar? Neler yapıyorlar?
Araştırma şirketi TNS ‘nin 18 ilde, demografik kriterlere göre seçilen 336 kişi ile yaptığı araştırmaya göre çalışanların iş hayatına yansıyan, depresif hisler yaşadığı sorunların sıralaması şu şekilde;

1-    İş arkadaşları ve yöneticileri ile yaşanılan sorunlar
2-    İş-yaşam dengesini kuramama
3-    Eş/ ilişki problemleri
4-    Çocuklarla -özellikle ergenlik döneminde- yaşanan sorunlar


İş-yaşam dengesini kurma konusunda, özellikle de büyük kentlerde çalışanlar yüksek oranda mutsuzluk hissediyor.
Çalışma hayatının başlarında olan Y kuşağının son temsilcilerinin yüzde 45’i, bu dengeyi kurmakta zorlanıyor. Bu oran 30 yaş sonrası için ise yüzde 35’le yine hiç azımsanmayacak bir sorun oluşturuyor. 

Tüm yaş gruplarında ise yüzde 40’lık bir kesim iş arkadaşları ve yöneticilerle yaşanan problemler nedeniyle iş hayatında zorlanıyor. 

Eş ve çocuk problemleri
iş hayatına yansıyor. 35 yaş ve üstü çalışanların yüzde 44’ü eş ve ilişki problemleri, yüzde 36’sı çocuk ve ergenlik problemleri nedeniyle iş yaşamlarına yansıyan depresif hisler yaşıyor. 

Kent kesiminde, özellikle de büyük metropollerde daha çok yaşanan bu sorunları aklından çıkaramayarak sürekli bir iç sıkıntısı hisseden çalışanlarda kadınların oranı ise erkeklere göre biraz daha yüksek.
Kentlerde yaşayanların yüzde 40’tan fazlası yılda en az birkaç kez bir avukat ya da mali müşavire danışma ihtiyacı hissediyor.
Çalışanların yüzde 64’ü iş ve özel hayatlarında yaşadıkları sorunların çalışma hayatındaki performanslarını etkilediğini belirterek, çözmekte zorlandıkları sorunlar olduğunda;

morallerinin bozulduğunu, 
- performanslarının düştüğünü, 
- konsantrasyonlarının eksildiğini,
- dalgın olduklarını, 
- sinirli ve stresli olduklarını,
- yorgun hissettiklerini
belirtiyorlar.

Sonuçlar bunları söylüyor.

Bu kadar önemli bir konuda çalışanlarını destekleyen bir kurum olarak çözüm paketinizde neler olmalı? 

Seçenek 1: Eğitimler

Etkili İletişim Eğitimleri
Kurum içinde ast, üst ve eşitlerimizle daha etkili iletişim kurmak, özel hayatımızda da ilişki içerisinde olduğumuz bireylerle çatışmadan, birbirimizi doğru anlamak, empati kurabilmek, duygusal zeka, yapıcı geribildirim verebilmek , kendimizi doğru ifade edebilmek için sunduğumuz önemli eğitimlerdendir.

Yöneticilik ve Liderlik Eğitimleri
“Çalışanlar kurumunuzdan değil, yöneticilerinizden ayrılıyor olabilir! “ yapılan farklı araştırmalar da bu gerçeğe işaret ediyor. Kurumunuzda çalışanlar kadar onları yönetenlerin yönetsel becerileri ile günümüz yöneticisinden beklenen bazı yetkinlikleri ilave ettiğimiz; yöneticilik, sorumluluk verme, yetki devri, çalışanı geliştirme, etkili geribildirim, koçluk becerileri ve liderlik konularında kendilerini geliştirdikleri eğitimlerin de alınması çok önemli.

İş ve Yaşamda Denge Eğitimleri 
Bazıları hem iş hem özel yaşamda denge sağlıyor ve mutlu olabiliyorken bazıları bunu neden başaramıyor? Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?
Bunun için çok uzaklara gitmeden, bireye önemli farkındalıklar yaşatan bu eğitimler, iş ve yaşamda mutluluğun ne paraya ne de zamana bağlı olmadığını göstermesi ve çözümün sadece kişinin kendisinde olduğunu fark ettirmesi açısından hem farklı hem de artık çok gerekli.

Seçenek 2: Bireysel Koçluk ve İlişki Koçluğu Destek Paketleri oluşturabilirsiniz.
Bireysel olarak destek almak isteyen çalışanlarınız için koçluk hizmeti veren kurumlarla anlaşmalı olarak çalışabilirsiniz.

Seçenek 3Çalışan Destek Paketi 
Avita gibi bu konularda uzman şirketlerden, çalışanların her an ihtiyaç duyabilecekleri hukuki & mali bilgi hizmetleri, psikolojik hizmet, tıbbi danışmanlık, bilgi hizmetleri gibi paket hizmetleri ekonomik fiyatlarla satın alarak çalışanlarınızın zaman kazanmasını, sorunlarını çözmeleri ve performanslarını düşürmeden işlerini sürdürmelerini sağlayabilirsiniz.

Tüm bu çözümler ve diğerleri için bizi aramanız yeterli, sevgilerimizle

Meral Dal

Kurucu, Eğitmen, Executive Coach
Gelişim Gezginleri Grup
www.gelisimgezginleri.com

Koçluk Kurum Performansını % 21 arttırıyor


Kurum Performansına "koç" etkisi