19 Haziran 2017 Pazartesi

DİJİTAL IQ DÜŞÜYOR-ARAŞTIRMA SONUÇLARI

GELECEĞE NE KADAR HAZIR SINIZ?

DİJİTAL IQ DÜŞÜYOR

PwC, dijitalleşmenin etkilerini 2007’den beri yaptığı Dijital IQ Survey isimli araştırma ile 10 yıldır ölçüyor. 2017 Global Digital IQ Survey Araştırmasının temelini oluşturan ankete Türkiye dâhil 53 ülkeden 2.216 yönetici katılmış ve on 10 yılda, dijitalleşme konusunda şirketlerin bakış açısının nasıl değiştiğine dair önemli bulgular ortaya çıkmış.

%49
Türkiye’de %21
CIO’ların üç yıl içinde inovasyon gibi konuların asıl sorumlusu haline geleceğini düşünüyor.

              

                                               

%52
Yöneticiler, şirketlerini yüksek Dijital IQ’lu olarak değerlendiriyor. Bu oran 2016’da % 67, 2015’te ise % 66 idi.
%42
Türkiye’de %43
nesnelerin internetini (IoT) iş modelleri için yıkıcı bir etken olarak görüyor.

 

 

%73
Türkiye’de %62
nesnelerin internetine (IoT) bugün yatırım yapıyor.                         
%80
Türkiye’de %71
kurumun dijitalleşmesi için fırsatları belirlemenin inovasyon sürecinin en kritik parçası olduğu görüşünde%82
En iyi performansa sahip şirketlerin %82’si dijital teknolojiyi çevreleyen insan tecrübesine dikkat ediyor.


Şirket liderleri dijitalleşme konusundaki bazı yetkinliklerini önemli ölçüde ilerletti ancak, bazı alanlarda neredeyse hiçbir ilerleme yok.

Çoğunluk dijitale yatırım yapıyor. Ankete göre yöneticilerin %70’i müşterileri ve çalışanları etkileyecek yeni teknolojilere odaklandıklarını belirtiyor.

İnsan deneyimine ise yeteri kadar odaklanılmıyor. Liderlerin çok az gelişim gösterdikleri konular arasında en önemlisi dijitalleşmede insan deneyimine yeteri kadar odaklanmamaları olduğu görülüyor.

Çoğunluk önce kazanca odaklanıyor. Yöneticilere bu yatırımlardan ne bekledikleri sorulduğunda ise % 57’si kazançlarını arttırmasını beklediklerini söylüyor.

İnsan deneyimine odaklanma ciddi oranda düşüyor. Dijital gelişmelerin insanlar üzerindeki etkisine odaklanıp daha iyi bir müşteri veya çalışan deneyimi beklentisinde olan yöneticilerin oranı ise giderek düşüyor. Bu oran 2016’da % 25 iken 2017’de % 10’a düşmüş.

Rapora göre bu cevaplar, aynı 10 yıl önceki gibi yöneticilerin öncelikle kâra odaklandıklarını, insan deneyimini ikinci plana attıklarını gösteriyor. Bu durum şirketlerin Dijital IQ (Firmaların dijital teknolojilerden değer elde edebilmeleri için sahip oldukları yetkinliklerin ölçüsü) ’sunun düşmesine sebep oluyor. Çünkü, dijital IQ’yu artırmak için en kritik bileşenleri; dijital yatırımlardan değer yaratmak ile çalışanlar ve müşteriler için yüksek kalitede kullanıcı deneyimi geliştirmek olarak sıralanıyor.

CIO’LARIN da SÖZÜ GEÇİYOR

IT departmanlarının başındaki liderler olan CIO’lar, on yıl öncesine göre bugün daha stratejik bir konumdalar. Şirketlerin büyük çoğunluğunda dijital strateji ve teknoloji yatırımları konusunda CEO ve CIO’ların sözü geçiyor.

LİDERLİK TARZLARI DEĞİŞMELİ

Bu veriler bize neler söylüyor?

1-Tüm çalışanların katkı ve desteğini alın. Dijitalleşme süreci sadece IT departmanı ile yürütülemez, Dijital IQ’yü yükseltmek için süreçlerin yanı sıra yönetici ve çalışan kadrolarının yetkinlikleri de bu yönde güçlendirilmelidir.  

2-Çalışan yetkinliklerinizi gözden geçirin. Dijital dönüşümün tam olarak hayata geçirilmesi için yöneticilerde ve çalışanlar da farklı yetkinlikleri geliştirmek ve güçlendirmek gerekli. Bunların başında gelişime ve değişime açıklık, işbirliği geliştirme, takım halinde çalışma, yenilikçi düşünme, liderlik ve duygusal zeka geliyor.   

3-Yöneticilerin liderlik tarzını güncelleyin.

Dijital yatırımına üst düzey yönetici katılımı son 10 yılda artmış olarak görülüyor ancak üst düzey yöneticilerin büyük bir kısmı değişim sürecinde değişime etken olmaya geldiğinde geride kalıyor.

Şirket genelinde kültürel bir değişim yapılacaksa tüm çalışanların desteğini almak çok önemli, aksi halde yaşanabilecek bir direnç tüm yatırımları etkisiz kılacaktır. İşte bu noktada geleneksel liderlik tarzı olanların tarzlarını acilen değiştirmesi gerekli. İşte bu noktada değişim liderliği öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereken yetkinliklerin başında geliyor. Hatta belki de birden farklı liderlik modelini aynı anda yürütmeniz gerekecektir.

4-Müşteri deneyimini önemseyin. Teknolojiyi kullanacak müşterinin ve çalışanların birer marka elçisi haline gelmesi önemli bileşenlerden biridir. Artık teknolojiyi kullanan, işi bilen ve eğitime sahip kişinin aynı kişide toplanması gereken farklı bir dönemdeyiz. Dijitalleşme döneminde şirketin çalışanlara ve müşterilerine bu deneyimi yaymak konusunda önceliklerini ve eğitim yatırımları gözden geçirilmeli.


Meral Dal- Gelişim Gezginleri Kurucu, Eğitim Danışmanı,  Liderlik Koçu (AC,PC)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder